Çalışma Alanları

  • Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı
  • Kalp Hastalıkları Uzmanı
  • İç Hastalıkları Uzmanı

Girişimsel Kardiyoloji

  • Koroner Anjiyografi
  • Koroner Balon / Stent Girişimleri
  • Renal, Periferik, Karotis Stent Girişimleri
  • TAVI, Aort ve Mitral Kapak Hastalıklarında Girişimleri
  • Hipertansiyon, Renal Denervasyon