KALP

Kalp boşlukları ve kalp kapakları

Kalp kasının görevi tüm vücuda kan pompalamaktır. Bu şekilde doku ve organlara oksijen ve beslenmeleri için gerekli ihtiyaç maddelerini ulaştırır. Bu amaçla çalışan 2 kan dolaşım sistemi vardır. Sağ kalp boşlukları (mavi), kalbe gelen kirli kullanılmış kanı tüm vücuttan toplar. “Triküspid Kapak” tan geçerek sağ karıncıkta toplanan oksijeni azalmış kan (toplardamar kanı), “Pulmoner Kapak” tan akciğer damarına gönderilir. Akciğerlerde oksijen ile doyurulan temiz atardamar kanı kalbin sol boşluklarına gelir (kırmızı) ve sol kulakçığından “Mitral Kapak” aracılığı ile sol karıncığa geçer. Sol karıncıkta toplanan temiz kan “Aort Kapak” tan tüm vücuda ve dokulara pompalanarak gönderilir. Bu pompalama görevini özellikle karıncıkları saran kas tabakası sayesinde yapmaktadır. Bu nedenle kas tabakasının güçlü olması ve korunması çok önemlidir.

kalp-hakkinda-bilgiler

Koroner Damarlar

Kalbin kendi kas dokusunu besleyen atardamarlar Koroner Damar adını alır. Bu damarların görevi, kalp kasının beslenmesi için kas dokusuna kan ve oksijen taşımaktır. Bu sayede güçlü olması sağlanır. Bu nedenle damarların sağlıklı ve esnek olması gerekir. Kalbin atardamarları çoğu kişide 3 tanedir. Bazen bundan farklı yapıda ve sayıda olabilir. Kalbin ağırlıkla sol, ön ve yan bölgesini beslemek üzere, “Sol Ön İnen Arter (LAD)” ve “Sirkumfleks Arter (CXA)” “Sol Ana Koroner Arter” den kan alarak oksijen taşıma görevini yapar. “Sağ Koroner Arter (RCA)” ise kalbin alt ve arka bölgesini besler.