KALP KAPAK HASTALIKLARI

Sağlıklı Kalp Nasıl Çalışır

kalp-kapak-hastaliklariSağlıklı bir kalp bir dakikada yaklaşık 70-80 kez ve bir günde yaklaşık 100.000 kez kasılır. Bu sayede tüm vücuda her saatte 300 litreye yakın kan pompalar. Normal bir kalpte dört boşluk vardır. Üst iki boşluk sağ ve sol kulakçıklar, alt iki boşluk ise sağ ve sol karıncıklar olarak isimlendirilir. Kalbin görevi tüm vücuda oksijenden zengin kan göndermektir. Kan kalp boşlukları içinden geçip vücuda atılana kadar dört kalp kapağından geçer. Triküspid, Pulmoner, Mitral ve Aort kapaklar. Akciğerde temizlenerek oksijenden zengin hale gelen kan, bu dört boşluktan geçerek en son aort kapaktan ana atar damar “Aort” a atılarak buradan tüm vücuda gönderilir.

Kalp Kapaklarının Görevi Nedir

Kalp pompa görevi için kasıldığı zaman, kalp kapakları açılır ve kanın geçişine izin verir. Kalp atışları arasında hemen kapanarak kanın geri kaçmasına engel olur. Bu normal düzende oluşabilecek bozulma ; kalbin pompa görevini etkin olarak yapmasını engelleyecektir.

Triküspid Kapak sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında yer alır

Pulmoner Kapak sağ karıncık ile akciğer atardamarı arasında yerleşmiştir

Mitral Kapak sol kulakçık ile sol karıncık arasındadır

Aort Kapak ise sol karıncık ve aorta (ana atardamar) arasına yerleşmiştir. Kanın kalpten tüm organlara pompalanması na aracılık eder.

Kalp Kapak Hastalıkları

Küçük yaşta geçirilen romatizmal ateş, doğumsal ve ileri yaşlarda yıpranmaya bağlı oluşan kapak hastalıkları en sık Mitral ve Aort kapakta görülür. Daha az sıklıkta Pulmoner ve Triküspid kapak tutulur.

Kalp kapaklarındaki hastalıklar doğuştan ya da daha sonra edinilen hastalıklar şeklinde karşımıza çıkabilir. En sık hastalanan kapaklar Mitral ve Aort kapaklardır.

Mitral Yetersizliği: Mitral kapağın çoklukla küçük veya genç yaşlarda geçirilmiş enfeksiyonu (akut romatizmal ateş, sık anjin vs.) , vücutta yapılan herhangi bir girişim sonucu oluşabilecek enfeksiyonlar (endokardit), ya da kapakta doğuştan bulunan yapısal bozuklukların ve yaşın etkisi ile oluşan yıpranmalar, kapak bağlarında kopma gibi nedenler ile ortaya çıkabilir

Mitral Darlığı : En sık nedeni romatizmal ateş gibi küçük yaşta geçirilmiş infeksiyon olmakla beraber, yaşa ve doğuştan olma deformasyonlar nedeni ile kapağın yıpranması, kireçlenmesi ve daralmasıdır.

Aort Yetersizliği: Aort kapağın çoklukla küçük veya genç yaşlarda geçirilmiş enfeksiyonu (akut romatizmal ateş, sık anjin vs.) , vücutta yapılan herhangi bir girişim sonucu oluşabilecek enfeksiyonlar (endokardit), ya da kapakta doğuştan bulunan yapısal bozuklukların ve yaşın etkisi ile oluşan yıpranmalar, kapak bağlarında kopma gibi nedenler ile ortaya çıkabilir

Aort Darlığı : En sık nedeni ileri yaş ve doğuştan olma deformasyonlar (biküspid aort kapak gibi) nedeni ile kapağın yıpranması, kireçlenmesi ve daralmasıdır. İleri yaştaki kapak hastalıklarının en sık nedenidir.

Triküspit Kapak Hastalıkları : Seyrek olarak tek başına görülür. Çoklukla diğer kapak hastalıklarına eşlik eder. Darlık ve Yetersizlik şeklinde oluşabilir

Pulmoner Kapak Hastalıkları : Doğuştan olan kalp hastalıklarına sıklıkla eşlik eder