Dernek Üyelikleri

Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi
Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Üyesi
Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyesi (FESC)
Avrupa Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Üyesi (EAPCI)