Anjiyografi ve Stent

Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi

Kalp Kateterizasyonu 1930 yıllarından beri insanlara uygulanan bir tanı yöntemidir. Bu yöntem 1953 yılından sonra bir iğne ile damar bölgesine girilmek sureti ile uygulanmaya başlamıştır.   Kateter laboratuvarı Koroner anjiyografi, kalp damarlarının görüntülenmesi anlamına gelir. Kalp katerizasyonu ve koroner anjiyografi, […]

Devamı...

Web Tasarım | Web Ajans Net