Vedat Aytekin

Kalp damar hastalığının tedavisi

Balon ve Stent İşlemleri Balon anjiyoplasti Koroner damarlarda tespit edilen darlıkların kateter laboratuarında, damar içine yerleştirilen bir balon , stent ya da diğer girişimsel yöntemlerle açılması işlemidir. İnce yapıda,ancak basınca dayanıklı balon kateter koroner damar içindeki daralmış bölgeye yerleştirilerek şişirilir. […]

Devamı...

Kalp kapak hastalıklarının tedavisi

Kalp Kapaklarının Balonla Açılması (Balon Valvotomi) Mitral kapakta romatizmal nedenle oluşan darlıkların tedavisinde balon ile açma (balon valvotomi) yöntemi uzun yıllardır uygulanmış ve halen de uygulanmakta olan bir tedavi

Web Tasarım | Web Ajans Net