11 Haziran 2015 – EuroPCR 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri)

T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-2015 KARDİYOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

Tarih – Saat Konu Hazırlayan
14 Ekim 2014 Seminer – TCT 2014 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Refik Erdim
30 Ekim 2014 Seminer – Venöz tromboembolide tanı ve tedavi
(2014 Akut Pulmoner Emboli Kılavuzu (ESC)) Dr. Murat Başkurt
6 Kasım 2014 Makale sunumu / Vaka Takdimi
13 Kasım 2014 Seminer – ESC 2014 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Nurcan Arat
20 Kasım 2014 Makale sunumu / Vaka Takdimi
27 Kasım 2014 Seminer – 2014 Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu
(ESC/EACTS) Dr. Önder Demiröz
4 Aralık 2014 Makale sunumu / Vaka Takdimi
11 Aralık 2014 Seminer – AHA 2014 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Gültekin Ercan
18 Aralık 2014 Makale sunumu / Vaka Takdimi
25 Aralık 2014 Seminer – EuroEcho – Imaging 2014 (Yenilikler) Dr. Saide Aytekin
8Ocak 2015 Seminer – Ablasyon tedavisi: Kime? Ne Zaman? Dr. Sabri Demircan
15 Ocak 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
22 Ocak 2015 Seminer – 2014 Nonkardiyak Cerrahide Kardiyovasküler
Değerlendirme Kılavuzu (ESC/ESA) Dr. Songül Usalp
29 Ocak 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
5 Şubat 2015 Seminer – Akut Koroner Sendromların Güncel Tedavisi Dr. Ş. Taylan Şahin
12 Şubat 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
19 Şubat 2015 Seminer – Kapak Hastalıklarında Güncel Tedavi Yöntemleri Dr. Öcal Karabay
26 Şubat 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi

Mart 2015 Seminer – Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi Dr. İsmail P. Canbolat
12 Mart 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
19 Mart 2015 Seminer – Güncel Ekokardiyografik Yöntemler Dr. Selen Yurdakul
26 Mart 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
2 Nisan 2015 Seminer – Erişkin Konjenital Kalp Hastalıklarının Takip ve
Tedavisi Dr. Ümit Y. Sinan
9Nisan 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
16Nisan 2015 Seminer – ACC 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Önder Demiröz
30Nisan 2015 Seminer – Perkütan mitral balon valvüloplasti ve zor olguların
yönetimi Dr. Nuran Yazıcıoğlu
7 Mayıs 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
14 Mayıs 2015 Seminer – Atriyal fibrilasyonda inmeden korunma Dr. Betül C. Elçioğlu
21 Mayıs 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
28 Mayıs 2015 Seminer – Heart Rhythm 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Gültekin Ercan
4 Haziran 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
11 Haziran 2015 Seminer – EuroPCR 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Vedat Aytekin
18 Haziran 2015 Makale sunumu / Vaka Takdimi
25 Haziran 2015 Seminer – Heart failure 2015 (Yenilikler ve çalışma özetleri) Dr. Songül Usalp

 

– Eğitim programı her perşembe saat 8:00-9:00 arasında seminer ve makale sunumu şeklinde
dönüşümlü olarak Şişli Florence Nightingale Hastanesi 6. Kat toplantı salonunda kahvaltı eşliğinde
gerçekleştirilecektir.
– Makale konusu bir hafta önceki seminer sırasında belirlenecek olup, belirlenen 2 kişi makaleleri sunu
halinde hazırlayacaktır.
– Vaka takdimleri mevcut hastalarımızdan (yatan veya ayaktan) görülen lüzum üzerine yapılacaktır.
Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı