Kalp kapak hastalıklarında Tedavi yaklaşımları nelerdir?

Kalp Kapaklarının Balonla Açılması (Balon Valvotomi) Mitral kapakta romatizmal nedenle oluşan darlıkların tedavisinde balon ile açma (balon valvotomi) yöntemi uzun yıllardır uygulanmış ve halen de uygulanmakta olan bir tedavi yöntemidir. Kateter yolu ile mitral kapağa ulaşılarak balon ile dar kapağın açılması prensibi ile yapılmaktadır. Bu tedavi yöntemi için özel olarak geliştirilmiş balonlar vardır.   “TAVI”…

Devamı