Makaleler

Ekokardiyografinin kalp yetersizliğin tanısındaki önemi ve bulguları

Prof. Dr. Saide Aytekin KY Bültenimizin Ekokardiyografi sayısında Sayın Prof. Dr. Saide Aytekin ile Ekokardiyografinin kalp yetersizliğin tanısındaki önemi ve bulguları konusunda bir söyleşi yaptık.   Acil serviste görülen hastalardaki dispnenin en sık nedenleri nelerdir? Acil servise dispne şikayeti ile […]

Devamı...

Sağ koroner arter ve sağ ventrikül ilişkili fistülün cerrahi tedavisi

Koroner anjioplasti uygulanan kadın ve erkek hasta gruplarında saptanan farklı özellikler

Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Bölümünde 1991-1998 yılları arasında 22.625 hastaya koroner anjiografi 3400 hastaya ise PTKA + stent uygulaması yapıldı. Bu çalismada PTKA + stent uygulanan 3400

Koroner Arterleri Normal Olan Hastalarda Angina Pektoris Nedenleri

Koroner arter hastalığı (KAH) tanısı için selektif koroner anjiografi (SKA) günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. KAH düşünülerek SKA yapılan olguların %20-40’ında koroner arterler normal bulunmaktadır[1,2]. Göğüs ağırısı olan, normal koroner

Kronik Ventriküler Aritmilerde Propafenon ile Alınan Sonuçlar

Effect of Propafenone on Chronic Ventricular Arrhythmias Doç. Dr. İnci FIRATLI, Uz. Dr. Vedat AYTEKİN, Uz. Dr. Saide AYTEKİN, Prof. Dr. Muzaffer ÖZTÜRK, Prof. Dr. Cem'i

Web Tasarım | Web Ajans Net