Ekokardiyografinin kalp yetersizliğin tanısındaki önemi ve bulguları

Prof. Dr. Saide Aytekin KY Bültenimizin Ekokardiyografi sayısında Sayın Prof. Dr. Saide Aytekin ile Ekokardiyografinin kalp yetersizliğin tanısındaki önemi ve bulguları konusunda bir söyleşi yaptık.   Acil serviste görülen hastalardaki dispnenin en sık nedenleri nelerdir? Acil servise dispne şikayeti ile başvuran hastaların yaklaşık 2/3’ü kardiyak veya pulmoner bir rahatsızlığa sahiptir. Akut dispneye neden olan hastalıklar:…

Devamı

Koroner anjioplasti uygulanan kadın ve erkek hasta gruplarında saptanan farklı özellikler

Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Bölümünde 1991-1998 yılları arasında 22.625 hastaya koroner anjiografi 3400 hastaya ise PTKA + stent uygulaması yapıldı. Bu çalismada PTKA + stent uygulanan 3400 hasta, cinslerine göre 2 gruba ayrıldı. 3400 hastanın 600’ü (%18) kadın, 2.800’ü (%82) erkekti. Çalismamizda bu gruptaki erkek ve kadın hastaların yaş ortalamaları, işlem başarı oranı retrospektif…

Devamı

Koroner Arterleri Normal Olan Hastalarda Angina Pektoris Nedenleri

Koroner arter hastalığı (KAH) tanısı için selektif koroner anjiografi (SKA) günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. KAH düşünülerek SKA yapılan olguların %20-40’ında koroner arterler normal bulunmaktadır[1,2]. Göğüs ağırısı olan, normal koroner arter (NKA)’li bu hastaların bir kımında göğüs ağrısı nedeni olarak non-koroner kalp hastalıkları, göğüs duvarına veya gastrointestinal sisteme ait hastalıklar, nöropsikiatrik hastalıklar tesbit edilebilmektedir[3,4]. Hastaların yaklaşık…

Devamı