Kronik Ventriküler Aritmilerde Propafenon ile Alınan Sonuçlar

Effect of Propafenone on Chronic Ventricular Arrhythmias

Doç. Dr. İnci FIRATLI, Uz. Dr. Vedat AYTEKİN, Uz. Dr. Saide AYTEKİN, Prof. Dr. Muzaffer ÖZTÜRK, Prof. Dr. Cem’i DEMİROĞLU

Web Tasarım | Web Ajans Net