Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi

Kalp Kateterizasyonu 1930 yıllarından beri insanlara uygulanan bir tanı yöntemidir. Bu yöntem 1953 yılından sonra bir iğne ile damar bölgesine girilmek sureti ile uygulanmaya başlamıştır.   Kateter laboratuvarı Koroner anjiyografi, kalp damarlarının görüntülenmesi anlamına gelir. Kalp katerizasyonu ve koroner anjiyografi, bir tedavi değil tanı yöntemidir. Kalp boşluklarının ve koroner arterlerin kontrast madde verilmesi sırasında görüntülenmesi…

Devamı

Kalp Yetersizliğine Yönelik Cerrahi Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Prof. Dr. Vedat Aytekin Kalp Yetersizliğine Yönelik Cerrahi Tedavi Seçenekleri Nelerdir? Kalp yetersizliğinde yapılan başlıca cerrahi işlemler kalp damarlarındaki tıkanıklık ve darlıklara balon ve stent uygulanması, koroner arter bypass ameliyatı ve kalp kapağı değiştirme ameliyatıdır. Mevcut tıbbi olanaklar ve gelişmeler sayesinde bu işlemlerle başarılı sonuçlar alınabilmektedir. a. Balon anjiyoplasti ve stent uygulamaları (perkütan koroner girişimler) Kalp…

Devamı